സൗജന്യമായി ഇന്ത്യ കാണാൻ അവസരം

ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സൗജന്യമായി രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​നോ​ദ​ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണാൻ അവസരം.

മഞ്ഞിൽ പട്ടുടുത്ത് മൂന്നാർ;സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം

ലോകം ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നേടിയ മൂന്നാറിലേക്ക് അതിശൈത്യത്തിന്റെ കുളിർമയും സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിക്കാൻ സന്ദർശക പ്രവാഹം. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കാശ്മീരിൽ റിസോർട്ടുകളും ലോഡ്ജുകളും വിദേശ - സ്വദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ കൊണ്ട്...

CORONA UPDATES

error: