ന്യൂഡെൽഹി: സ്വകാര്യവൽക്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ബജറ്റ്
ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടാക്കി. സെക്സെക്സ് 600 പോയിന്റിലേറെ ഇടിഞ്ഞു. നിഫ്റ്റി 12,000 മാർക്കിന് താഴേക്ക് നിലംപതിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here